Khóa 56

Cát bụi
Giảng sư Thích Thiện Xuân
Số lượt nghe: 5330
Số lượt tải: 924

Pháp âm cùng danh mục

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
9383
1446
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11014
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14304
2531
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10447
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
6866
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12203
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4068
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
4586
1005
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
2904
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
3551
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
3994
636