Cái gì là của ta? | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Video

Pháp âm: Cái gì là của ta?

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 4372 Số lần tải: 162

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại VideoTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,269
    pháp âm : 58,693,230
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 22
 • Số người đang Online: 45

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009