Khóa 76

Cách hành xử của người giải thoát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 9112
Số lượt tải: 898

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9231
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
8759
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10216
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11292
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6803
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
5566
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7059
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10195
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
15572
743