Khóa 76

Cách hành xử của người giải thoát
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 15431
Số lượt tải: 743

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9109
661
Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
8622
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10035
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11161
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6677
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
5338
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
6912
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
9943
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
8981
898