Khóa 83

Buồn
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 19250
Số lượt tải: 766

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
7993
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15682
900
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16410
539
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
14053
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
23135
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
6878
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
7248
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9462
291
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
5272
223