Phật Sự

Bước chân tỉnh thức
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 8310
Số lượt tải: 899

Pháp âm cùng danh mục

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
301
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
309
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
319
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
355
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1233
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1676
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5612
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4190
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7591
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6621
299
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
7932
378
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9723
361