Khóa 65

Bốn pháp quán - Phật thất 65
Giảng sư Thích Hạnh Tín
Số lượt nghe: 11332
Số lượt tải: 3007

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11013
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16749
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8842
1383
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10856
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17667
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3499
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4082
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3313
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3693
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6395
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3324
386