Khóa 68

Bốn câu hỏi của Đức Phật
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 5788
Số lượt tải: 1218

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8543
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
11949
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12287
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12042
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
18962
2022
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3643
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
4188
714
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4242
732
Sự thật
Thích Minh Thành
4543
799