Khóa 68

Biết đón nhận để tu tập
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 3978
Số lượt tải: 732

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8307
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
11633
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12057
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
11800
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
18680
2020
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3380
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
3912
711
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
5527
1215
Sự thật
Thích Minh Thành
4226
799