Khóa 68

Biết đón nhận để tu tập
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 4279
Số lượt tải: 732

Pháp âm cùng danh mục

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
8582
1197
Sự Thật
Thích Minh Thành
11993
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12319
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
12080
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
19002
2022
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3677
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
4229
714
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
5827
1218
Sự thật
Thích Minh Thành
4582
799