Khóa 68

Biết Đón Nhận Để Tu Tập
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 8306
Số lượt tải: 1197

Pháp âm cùng danh mục

Sự Thật
Thích Minh Thành
11633
1545
Bốn Câu Hỏi Của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
12055
1581
Chuẩn Bị Chuyến Đi Cuối
Thích Minh Từ
11798
1453
Khổ Đau Ư Hãy Vượt Qua
Thích Chiếu Hiền
18677
2020
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối
Thích Minh Từ
3379
649
Khổ đau ư hãy vượt qua
Thích Chiếu Hiền
3911
711
Bốn câu hỏi của Đức Phật
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
5526
1215
Biết đón nhận để tu tập
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3977
732
Sự thật
Thích Minh Thành
4225
799