Khóa Tu Mùa Hè 2008

Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 14775
Số lượt tải: 2853

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26987
5146
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6145
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7213
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9443
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3984
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4865
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4923
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6954
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18726
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10211
2374
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5290
1495
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3175
572