Khóa Tu Mùa Hè 2008

Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 14556
Số lượt tải: 2853

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26759
5146
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
5922
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
6989
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9239
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3800
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4635
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4683
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6743
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18519
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10015
2371
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5018
1492
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3032
569