Khóa Tu Mùa Hè 2008

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 26759
Số lượt tải: 5146

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14557
2853
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
5922
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
6989
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9240
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3801
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4637
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4684
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6744
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18519
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10015
2371
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5019
1492
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3032
569