Khóa Tu Mùa Hè 2008

Bến yêu thương 1
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 10252
Số lượt tải: 2374

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27025
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14810
2853
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6195
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7253
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9479
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4019
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4903
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4964
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6992
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18765
3619
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5330
1495
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3211
572