Khóa Tu Mùa Hè 2008

Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
Số lượt nghe: 18518
Số lượt tải: 3619

Pháp âm cùng danh mục

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
26759
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14556
2853
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
5922
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
6989
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9239
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3800
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4635
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4683
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6743
1161
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10014
2371
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5018
1492
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3032
569