Khóa 64

Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 23753
Số lượt tải: 3472

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10472
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17124
2756
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12449
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
20487
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
22487
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6315
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4745
1277
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3615
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4216
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
4544
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5008
588