Khóa 82

Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 15534
Số lượt tải: 645

Pháp âm cùng danh mục

Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
18851
991
Cho trọn chữ người
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7809
327
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
13586
499
Củng cố niềm tin
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3983
219
Ba chướng trên lối về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
5778
281