Nhạc Niệm Phật

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 12
Số lượt nghe: 20140
Số lượt tải: 3137

Pháp âm cùng danh mục

Danh hiệu đức Phật A Di Đà 11
122353
14179
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 10
43505
4406
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 09
37553
3228
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 08
32708
3976
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 07
30692
4341
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 06
45278
8349
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 05
32383
3540
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 04
28738
3427
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 03
36809
5780
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 02
56543
11245
Danh hiệu đức Phật A Di Đà 01
65378
7436
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm
93217
17413