Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ phần 3 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ phần 3

Giảng sư: Thượng tọa Thích Quảng Thiện

Số lần nghe: 3435 Số lần tải: 181

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,404
    pháp âm : 58,705,799
 • Đang truy cập
    Tin tức : 26
    Nghe pháp : 32
 • Số người đang Online: 58

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009