Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ phần 3 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ phần 3

Giảng sư: Thượng tọa Thích Quảng Thiện

Số lần nghe: 3349 Số lần tải: 168

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng