Khóa 83

Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 16114
Số lượt tải: 538

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
18830
766
Buồn
Thích Tâm Đại
7621
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15359
896
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
13774
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
22860
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
6545
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
6919
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8649
289
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
4766
223