Khóa 83

Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 6878
Số lượt tải: 266

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
19251
766
Buồn
Thích Tâm Đại
7993
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15682
900
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16410
539
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
14053
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
23135
719
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
7248
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9462
291
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
5272
223