Con Tập Đến Chùa

Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 7272
Số lượt tải: 1330

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
24006
3319
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
7309
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
3443
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
7989
1599
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
7114
1421
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
4574
776
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
8575
1560
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
7814
1449
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
10398
2056
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
7518
1512
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
14513
2891
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11023
2368