Video Phật Pháp Nhiệm Mầu

Phật pháp nhiệm mầu kỳ 8_Cư sĩ Hoằng Lược
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 9199
Số lượt tải: 1825

Pháp âm cùng danh mục

Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 35 - Phật tử Tịnh Quý
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
36979
2780
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 34 - Phật tử Tịnh Thịnh
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
28201
3044
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 33 - Phật tử Nhuận Trực
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
26936
3326
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 32 - Nghệ sĩ Hồng Tơ
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
33660
4488
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 31 - Phật tử Nhật Trung
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
34580
3845
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 30 - Nghệ sĩ Châu Thanh
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
31730
4205
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 29 - Hạnh An
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
31729
4679
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 28 - Cô Duệ & Cô Hỏi
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
26496
4104
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 27 - Diệu Phước
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
32062
4794
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26 - Ca sĩ Nguyễn Đức
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
32311
4189
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25 - Tịnh Hà
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
26648
3565
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 24 - Thanh Tường Phong
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
24121
3442