Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 57 | Chùa Hoằng Pháp

Video Ánh Sáng Phật Pháp

Pháp âm: Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 57

Giảng sư: Thích Pháp Đăng

Số lần nghe: 6416 Số lần tải: 113

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Video Ánh Sáng Phật Pháp Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,272
    pháp âm : 58,693,235
 • Đang truy cập
    Tin tức : 21
    Nghe pháp : 21
 • Số người đang Online: 42

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009