65 ngày du hóa trên đất Mỹ | Chùa Hoằng Pháp

65 Ngày Du Hóa Trên Đất Mỹ

Pháp âm: 65 ngày du hóa trên đất Mỹ

Chủ nhiệm: Thích Chân Tính

Số lần nghe: 6059 Số lần tải: 123

Xem phiên bản HD trên

Tải về Chia sẻ Hướng dẫn Báo hỏng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,095
    pháp âm : 57,729,029
 • Đang truy cập
    Tin tức : 41
    Nghe pháp : 55
 • Số người đang Online: 96

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009