Ý nghĩa hoa đăng đêm Di Đà | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Ý nghĩa hoa đăng đêm Di Đà

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 10899 Số lần tải: 866

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,264
    pháp âm : 58,693,227
 • Đang truy cập
    Tin tức : 22
    Nghe pháp : 22
 • Số người đang Online: 44

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009