Vượt qua nỗi đau mất người thân | Chùa Hoằng Pháp

Tu Một Ngày

Pháp âm: Vượt qua nỗi đau mất người thân

Giảng sư: Thích Tâm An

Số lần nghe: 24740 Số lần tải: 729

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Tu Một NgàyTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,213
    pháp âm : 58,693,178
 • Đang truy cập
    Tin tức : 20
    Nghe pháp : 25
 • Số người đang Online: 45

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009