Vượt qua nỗi đau mất người thân | Chùa Hoằng Pháp

Tu Một Ngày

Pháp âm: Vượt qua nỗi đau mất người thân

Giảng sư: Thích Tâm An

Số lần nghe: 24486 Số lần tải: 692

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Tu Một NgàyTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,225
    pháp âm : 57,723,035
 • Đang truy cập
    Tin tức : 18
    Nghe pháp : 21
 • Số người đang Online: 39

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009