Vượt qua bế tắc - KTMH 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa Tu Mùa Hè 2016

Pháp âm: Vượt qua bế tắc - KTMH 2016

Giảng sư: Thích Đồng Thành

Số lần nghe: 16297 Số lần tải: 787

Pháp âm khác cùng danh mục

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,572,066
    pháp âm : 57,729,018
 • Đang truy cập
    Tin tức : 43
    Nghe pháp : 58
 • Số người đang Online: 101

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009