Từ bệnh đến thuốc | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Từ bệnh đến thuốc

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 17460 Số lần tải: 1821

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,559
    pháp âm : 58,705,968
 • Đang truy cập
    Tin tức : 28
    Nghe pháp : 32
 • Số người đang Online: 60

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009