Trách nhiệm | Chùa Hoằng Pháp

Tu Sinh Viên - Mp3

Pháp âm: Trách nhiệm

Nguyễn Hoàng Minh Tân

Số lần nghe: 8583 Số lần tải: 383

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Tu Sinh Viên - Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,362
    pháp âm : 58,704,482
 • Đang truy cập
    Tin tức : 24
    Nghe pháp : 29
 • Số người đang Online: 53

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009