Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... - KTMH 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa Tu Mùa Hè 2016

Pháp âm: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... - KTMH 2016

Giảng sư: Thích Tâm Nguyên

Số lần nghe: 22443 Số lần tải: 1861

Pháp âm khác cùng danh mục