Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... - KTMH 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa Tu Mùa Hè 2016

Pháp âm: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... - KTMH 2016

Giảng sư: Thích Tâm Nguyên

Số lần nghe: 25616 Số lần tải: 2193

Pháp âm khác cùng danh mục

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,503
    pháp âm : 58,705,876
 • Đang truy cập
    Tin tức : 25
    Nghe pháp : 33
 • Số người đang Online: 58

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009