Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật

Giảng sư: Thích Trí Minh

Số lần nghe: 8610 Số lần tải: 494

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,094
    pháp âm : 57,717,257
 • Đang truy cập
    Tin tức : 25
    Nghe pháp : 38
 • Số người đang Online: 63

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009