Tiến trình tu chứng của Bồ Tát Tất Đạt Đa - Phần 2 | Chùa Hoằng Pháp

Các Giảng Sư Khác

Pháp âm: Tiến trình tu chứng của Bồ Tát Tất Đạt Đa - Phần 2

Giảng sư: Chơn Tín Toàn

Số lần nghe: 15693 Số lần tải: 301

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Các Giảng Sư KhácTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,388
    pháp âm : 58,704,504
 • Đang truy cập
    Tin tức : 24
    Nghe pháp : 29
 • Số người đang Online: 53

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009