Tiến trình tu chứng của Bồ Tát Tất Đạt Đa - Phần 1 | Chùa Hoằng Pháp

Các Giảng Sư Khác

Pháp âm: Tiến trình tu chứng của Bồ Tát Tất Đạt Đa - Phần 1

Giảng sư: Chơn Tín Toàn

Số lần nghe: 12064 Số lần tải: 289

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Các Giảng Sư KhácTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,200
    pháp âm : 57,723,006
 • Đang truy cập
    Tin tức : 16
    Nghe pháp : 14
 • Số người đang Online: 30

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009