Sống biết ơn và nói lời cảm ơn | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Sống biết ơn và nói lời cảm ơn

Giảng sư: Lương Dũng Nhân

Số lần nghe: 7813 Số lần tải: 921

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,305
    pháp âm : 57,729,574
 • Đang truy cập
    Tin tức : 44
    Nghe pháp : 49
 • Số người đang Online: 93

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009