Quyết tâm tiến đạo | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 83

Pháp âm: Quyết tâm tiến đạo

Giảng sư: Thích Pháp Đăng

Số lần nghe: 12960 Số lần tải: 352

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 83Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,129
    pháp âm : 57,717,289
 • Đang truy cập
    Tin tức : 24
    Nghe pháp : 36
 • Số người đang Online: 60

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009