Quên mất ước mơ - KTMH 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa Tu Mùa Hè 2016

Pháp âm: Quên mất ước mơ - KTMH 2016

Giảng sư: Thích Nữ Hương Nhũ

Số lần nghe: 8197 Số lần tải: 464

Pháp âm khác cùng danh mục

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,117
    pháp âm : 57,717,282
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 36
 • Số người đang Online: 59

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009