Phật học thường thức kỳ 23 | Chùa Hoằng Pháp

Phật Học Thường Thức

Pháp âm: Phật học thường thức kỳ 23

Giảng sư: Thích Minh Thành

Số lần nghe: 5457 Số lần tải: 464

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Phật Học Thường ThứcTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,173
    pháp âm : 57,722,985
 • Đang truy cập
    Tin tức : 19
    Nghe pháp : 23
 • Số người đang Online: 42

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009