Phật học thường thức kỳ 23 | Chùa Hoằng Pháp

Phật Học Thường Thức

Pháp âm: Phật học thường thức kỳ 23

Giảng sư: Thích Minh Thành

Số lần nghe: 12935 Số lần tải: 533

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Phật Học Thường ThứcTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,282
    pháp âm : 58,693,243
 • Đang truy cập
    Tin tức : 20
    Nghe pháp : 16
 • Số người đang Online: 36

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009