Phật học thường thức kỳ 22 | Chùa Hoằng Pháp

Phật Học Thường Thức

Pháp âm: Phật học thường thức kỳ 22

Giảng sư: Thích Minh Thành

Số lần nghe: 9127 Số lần tải: 381

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Phật Học Thường ThứcTặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,312
    pháp âm : 57,729,585
 • Đang truy cập
    Tin tức : 36
    Nghe pháp : 44
 • Số người đang Online: 80

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009