Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa Tu Mùa Hè 2016

Pháp âm: Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016

Giảng sư: Thượng tọa Thích Nhật Từ

Số lần nghe: 9913 Số lần tải: 316

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa Tu Mùa Hè 2016Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,548
    pháp âm : 58,705,952
 • Đang truy cập
    Tin tức : 29
    Nghe pháp : 39
 • Số người đang Online: 68

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009