Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa Tu Mùa Hè 2016

Pháp âm: Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016

Giảng sư: Thượng tọa Thích Trí Chơn

Số lần nghe: 5040 Số lần tải: 463

Pháp âm khác cùng danh mục

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,438
    pháp âm : 58,705,825
 • Đang truy cập
    Tin tức : 28
    Nghe pháp : 38
 • Số người đang Online: 66

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009