Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa Tu Mùa Hè 2016

Pháp âm: Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016

Giảng sư: Thượng tọa Thích Trí Chơn

Số lần nghe: 4844 Số lần tải: 431

Pháp âm khác cùng danh mục