Ơn sâu nghĩa nặng | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 83

Pháp âm: Ơn sâu nghĩa nặng

Giảng sư: Thích Minh Thành

Số lần nghe: 22086 Số lần tải: 689

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 83Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,177
    pháp âm : 58,693,117
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 30
 • Số người đang Online: 53

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009