Nói với tuổi 50 | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 83

Pháp âm: Nói với tuổi 50

Giảng sư: Thượng tọa Thích Bửu Chánh

Số lần nghe: 14343 Số lần tải: 820

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 83Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,222
    pháp âm : 57,723,032
 • Đang truy cập
    Tin tức : 18
    Nghe pháp : 20
 • Số người đang Online: 38

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009