Lười | Chùa Hoằng Pháp

Tu Sinh Viên - Mp3

Pháp âm: Lười

Giảng sư: Thích Tâm Chánh

Số lần nghe: 16225 Số lần tải: 485

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Tu Sinh Viên - Mp3Tặng