Lỗi lầm | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Lỗi lầm

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 11068 Số lần tải: 1061

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,280
    pháp âm : 58,693,240
 • Đang truy cập
    Tin tức : 21
    Nghe pháp : 19
 • Số người đang Online: 40

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009