Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 85

Pháp âm: Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Số lần nghe: 1610 Số lần tải: 103

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 85Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,552,187
    pháp âm : 57,717,317
 • Đang truy cập
    Tin tức : 22
    Nghe pháp : 29
 • Số người đang Online: 51

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009