Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 85

Pháp âm: Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Số lần nghe: 1228 Số lần tải: 79

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 85Tặng