Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 85

Pháp âm: Liên tông ngũ tổ Thiếu Khang đại sư

Giảng sư: Thích Nguyên Hiền

Số lần nghe: 1791 Số lần tải: 129

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 85Tặng