Khi nào ta lớn | Chùa Hoằng Pháp

Tu Sinh Viên - Mp3

Pháp âm: Khi nào ta lớn

Giảng sư: Thích Tâm Tiến

Số lần nghe: 14511 Số lần tải: 679

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Tu Sinh Viên - Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,951,205
    pháp âm : 58,693,162
 • Đang truy cập
    Tin tức : 23
    Nghe pháp : 22
 • Số người đang Online: 45

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009