Khi nào ta lớn | Chùa Hoằng Pháp

Tu Sinh Viên - Mp3

Pháp âm: Khi nào ta lớn

Giảng sư: Thích Tâm Tiến

Số lần nghe: 14246 Số lần tải: 628

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Tu Sinh Viên - Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,561,181
    pháp âm : 57,722,994
 • Đang truy cập
    Tin tức : 16
    Nghe pháp : 16
 • Số người đang Online: 32

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009