Kể chuyện hoằng pháp tại Mỹ | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Kể chuyện hoằng pháp tại Mỹ

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 9045 Số lần tải: 487

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,976,372
    pháp âm : 58,704,493
 • Đang truy cập
    Tin tức : 25
    Nghe pháp : 29
 • Số người đang Online: 54

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009