Hành trang của đời người | Chùa Hoằng Pháp

Tu Sinh Viên - Mp3

Pháp âm: Hành trang của đời người

Giảng sư: Thượng tọa Thích Quảng Thiện

Số lần nghe: 10668 Số lần tải: 676

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Tu Sinh Viên - Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,516
    pháp âm : 58,705,890
 • Đang truy cập
    Tin tức : 28
    Nghe pháp : 36
 • Số người đang Online: 64

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009