Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi

Giảng sư: Thích Đồng Thành

Số lần nghe: 7930 Số lần tải: 509

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,547
    pháp âm : 58,705,949
 • Đang truy cập
    Tin tức : 30
    Nghe pháp : 40
 • Số người đang Online: 70

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009