Đi qua nghiệp duyên | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Đi qua nghiệp duyên

Giảng sư: Thích An Đạt

Số lần nghe: 9422 Số lần tải: 584

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng