Đi qua nghiệp duyên | Chùa Hoằng Pháp

Khóa 84

Pháp âm: Đi qua nghiệp duyên

Giảng sư: Thích An Đạt

Số lần nghe: 9757 Số lần tải: 685

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Khóa 84Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,464
    pháp âm : 58,705,838
 • Đang truy cập
    Tin tức : 24
    Nghe pháp : 33
 • Số người đang Online: 57

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009