Để trở thành người phi thường | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Để trở thành người phi thường

Giảng sư: Thượng tọa Thích Viên Trí

Số lần nghe: 7321 Số lần tải: 583

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,210
    pháp âm : 57,729,524
 • Đang truy cập
    Tin tức : 48
    Nghe pháp : 66
 • Số người đang Online: 114

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009